System bezpieczeństwa motocykli

System bezpieczeństwa motocykli

Rozwiązania Opis Korzyści
1 3 Dokumentacja:
- Widok kierowcy na drogę
- Lokalizacja pojazdu przez GPS
- Siły uderzeniowe G wypadku
- Dynamika pojazdu (przyspieszanie, hamowanie itp.)
-Styl jazdy
- Prędkość pojazdu
Chroni przed:
- Gotówka na wypadek wypadku / zaawansowania i pre-medytacji
- Fałszywe/przesadne roszczenia dotyczące urazów kręgosłupa szyjnego
- Sprzeczne raporty o rzeczywistych wydarzeniach
- Brak Świadków
- Nieprawidłowe wykroczenia drogowe (nadmierna prędkość itp.)
- Zarzuty drogowe (nielegalne parkowanie itp.)
Kamery skierowane do przodu
2 4 Dokumentacja:
- Widok kierowcy na drogę
- Lokalizacja pojazdu przez GPS
- Siły uderzeniowe G wypadku
- Dynamika pojazdu (przyspieszanie, hamowanie itp.)
-Styl jazdy
- Prędkość pojazdu
Chroni przed:
- Gotówka na wypadek wypadku / zaawansowania i premedytacji
- Fałszywe/przesadne roszczenia dotyczące urazów kręgosłupa szyjnego
- Sprzeczne raporty o rzeczywistych wydarzeniach
- Brak Świadków
- Nieprawidłowe wykroczenia drogowe (nadmierna prędkość itp.)
- Zarzuty drogowe (nielegalne parkowanie itp.)
Rejestratory