Certyfikat Jakości EN ISO 9001:2015

Media Leaders Ltd. posiada uznany na całym świecie certyfikat systemu zarządzania jakością. ISO 9001:2015

Do głównych celów Leaders Media Sp. z oo należy osiągnięcie najwyższego poziomu jakości obsługi klientów. Koncentrujemy się na ciągłym doskonaleniu działalności naszej organizacji i konsekwentnie pracujemy nad osiąganiem naszych celów w zakresie jakości produktów i usług oraz spełniania międzynarodowych standardów jakości. Efektem naszych starań jest uznanie między klientami jakości świadczonych usług nie tylko w sklepach internetowych prowadzonych przez Media Leaders Ltd. oraz uzyskanie uznanego na całym świecie certyfikatu jakości. Zadowolenie naszych klientów i wszystkich interesariuszy jest podstawowym założeniem naszego długoterminowego sukcesu.

Norma EN ISO 9001:2015 określa wymagania dla systemu zarządzania jakością, gdy organizacja musi wykazać zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów spełniających wymagania klientów i koncentruje się na zwiększeniu satysfakcji klientów poprzez efektywne stosowanie systemu, w tym procesów do osiągnąć ciągłe doskonalenie tego systemu. Wszystkie wymagania tej normy międzynarodowej są ogólnie stosowane do każdej organizacji, niezależnie od jej rodzaju, wielkości i rodzaju dostarczanych produktów.

Certyfikat potwierdza, że system jakości Leaders Media Sp. z oo jest zgodny z wymaganiami systemu jakości EN ISO 9001:2015.