Regulamin

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży regulują ofertę i sprzedaż produktów i/lub usług w Witrynie e-commerce http://www.efeel.co („Witryna”). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Ogólnych Warunków przed zamówieniem jakichkolwiek produktów.

Media Leaders sro, spółka zarejestrowana na Słowacji (numer w rejestrze handlowym 46 406 999 , NIP i VAT SK2023368787, z siedzibą na Słowacji, pod adresem Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica. Media Leaders jest właścicielem e-commerce Strona internetowa efeel

1. Pole aplikacji Serwisu

1.1 Sklep internetowy efeel jest zarezerwowany dla sprzedaży detalicznej. Efeel oferuje produkty do sprzedaży wyłącznie klientom „użytkownikom końcowym”, czyli „Konsumentom”. Za „Konsument” uważa się każdą osobę fizyczną, która kupuje towary w celu niezwiązanym z żadną działalnością handlową, rzemieślniczą lub zawodową prowadzoną w jej działalności. Jeżeli użytkownik nie jest „Konsumentem” proszony jest o unikanie składania zamówień w sklepie internetowym; Efeel zastrzega sobie prawo do nieprzetwarzania zamówień złożonych przez użytkowników niebędących „Konsumentami” oraz zamówień niezgodnych z polityką biznesową efeel.

1.2 Wszystkie informacje zawarte w Witrynie nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży produktów w jakimkolwiek Kraju lub lokalizacji.

Produkty oferowane do sprzedaży na Stronie Internetowej mogą być kupowane i wysyłane wyłącznie do Klientów zamieszkałych i wskazanych jako miejsce docelowe na całym świecie.

1.3 Zakup Produktów na Stronie Internetowej jest dozwolony dla osób, które gwarantują, że mają co najmniej osiemnaście (18) lat i są w stanie zawierać prawnie wiążące umowy.

1.4 Sprzedaż Produktów w Serwisie stanowi umowę zawieraną na odległość, na podstawie art. 50 i nast. słowackiego dekretu ustawodawczego N. 206 z dnia 6 września 2005 r. („Kodeks konsumencki”) oraz słowackiego dekretu ustawodawczego nr 70 z dnia 9 kwietnia 2003 r., zawierającego regulacje dotyczące handlu elektronicznego

1.5 Obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży, które zostały opublikowane w dniu wysłania zamówienia. Mogą być co jakiś czas zmieniane z uwagi na możliwe zmiany regulacyjne. Wszelkie zmiany będą obowiązywać od dnia publikacji w Serwisie

2. Akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży i zawarcie umowy

2.1 Językiem dostępnym do zawarcia umowy jest język angielski. Umowa zawierana jest w krajach Unii Europejskiej, jak określono w powyższym paragrafie 1.2

2.2 Klient zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Zachęcamy Klienta do pobrania, zapisania lub wydrukowania jego kopii, a także informacji o prawie do odstąpienia od umowy oraz wszelkich innych informacji, które efeel podaje w Witrynie, zarówno przed, jak i w trakcie procesu zakupu.

2.3 Aby sfinalizować zakup jednego lub więcej Produktów w Serwisie, Klient musi wypełnić Formularz Zamówienia i przesłać go do efeel drogą elektroniczną, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się w Serwisie podczas etapów składania zamówienia

2.4 Przesyłając Formularz Zamówienia za pośrednictwem Serwisu (dalej), Klient bezwarunkowo akceptuje i zgadza się przestrzegać niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży w swojej umowie z efeel. W przypadku braku zgody co do niektórych warunków zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, użytkownik jest proszony o nieskładanie żadnego formularza zamówienia zakupu w Serwisie

2.5 Efeel umieści formularze Zamówienia w bazie danych zgodnie z warunkami prawa. Klient może uzyskać dostęp do swojego Formularza Zamówienia, poprzez sekcję „ http://www.efeel.co/user/in ” na Stronie Internetowej

2.6 Po złożeniu zamówienia przez Klienta, efeel wyśle wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, potwierdzającą jego otrzymanie.
Ta wiadomość e-mail zawiera wyciąg z istotnych elementów zamówienia: dane osobowe wprowadzone przez klienta, adres dostawy, szczegóły zamawianych produktów (opis i ilość), szczegóły ceny, sposób płatności, koszty dostawy, ewentualne dodatkowe koszty, jak również jako informacje o prawie do odstąpienia od umowy oraz podsumowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży. Klient zobowiązuje się do weryfikacji poprawności i komunikowania ewentualnych poprawek poprzez e-mail [email protected]
Ta wiadomość e-mail nie stanowi przyjęcia zamówienia, a jedynie potwierdzenie jego prawidłowego otrzymania przez odpowiednie systemy efeel.Klient znajdzie również swój osobisty „Numer zamówienia”, którego należy używać w każdej kolejnej komunikacji z wyczuciem.

2.7 Umowa pomiędzy efeel a Klientem zostanie zawarta tylko wtedy, gdy efeel potwierdzi przyjęcie Zamówienia w wiadomości e-mail „Potwierdzenie Zamówienia i Wysyłki”

2.8 Wszelkie wiadomości e-mail wysłane do Klienta potwierdzające status jego zamówienia (takie jak wiadomość e-mail „Prośba o dodatkowe informacje” lub wiadomość e-mail „Powiadomienie o opóźnieniu dostawy”) lub komunikacja ustna na temat zamówienia nie mogą być uważane za ich akceptację.
Realizacja zamówienia następuje wraz z wysyłką zamówionych produktów, chyba że efeel nie powiadomiła Klienta o jej braku lub Klient zażądał jej anulowania.

2.9 Efeel zastrzega sobie prawo do odmowy lub ograniczenia zamówień, które nie dają wystarczających gwarancji wypłacalności lub są niekompletne lub nieprawidłowe. Jak również zamówienia związane z produktami, które nie są już dostępne (brak w magazynie)
W tych zdaniach efeel jak najszybciej komunikuje Klientowi drogą mailową, że nie dochodzi do zawarcia umowy i że zamówienie nie zostało przyjęte, podając przyczyny odmowy.
W przypadku płatności już zrealizowanej, efeel zapewnia zwrot Klientowi już pobranej kwoty z cofnięciem transakcji (patrz art. 13. Sposób zwrotu)
Efeel zastrzega sobie również prawo do odrzucenia zamówień od każdego Klienta, z którym efeel toczy spór prawny dotyczący wcześniejszego zamówienia. Efeel może anulować każde zamówienie, jeśli podejrzewa oszukańczą działalność i może odmówić przetwarzania zamówień od klientów z wcześniejszą nieuczciwą historią zamówień

3. Informacje o produkcie i dostępność produktu

3.1 Główne cechy każdego produktu są wyświetlane na każdej „stronie informacyjnej produktu” na podstawie informacji dostarczonych przez producentów. Efeel zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej strony z informacjami o produkcie bez powiadomienia.

3.2 Efeel dołoży wszelkich starań, aby przedstawiać zdjęcia jak najbardziej zbliżone do oferowanych na sprzedaż produktów.
Kolorystyka produktów może jednak różnić się od rzeczywistych w zależności od ustawień systemów komputerowych, z których korzysta użytkownik.
Zdjęcia w Specyfikacji Produktu mogą również różnić się odcieniem koloru, rozmiarem lub w związku z jakimikolwiek akcesoriami produktu. Na potrzeby umowy kupna przeważa opis produktu zawarty w przesłanym przez klienta formularzu zamówienia

3.3 W Witrynie mogą być również wyświetlane informacje pomocnicze do zakupów o charakterze ogólnym, takie jak te, które można znaleźć na przykład lub w Przewodniku zakupowym w glosariuszu.
Informacje te są dostarczane jako prosty ogólny materiał informacyjny, nieodpowiadający rzeczywistym cechom pojedynczego produktu. Dla celów umowy kupna przeważa opis produktu zawarty w przesłanym przez klienta formularzu zamówienia.

3.4 Na stronie „Informacje o produkcie” dla każdego produktu znajduje się specjalna sekcja zawierająca informacje o „Dostępności produktu”. Klient może kupować wyłącznie produkty z dopiskiem „W magazynie”.
W przypadku, gdy status Produktu to „Brak w magazynie ”, Klient może dokonać rezerwacji produktu i efeel w imieniu Klienta zleci go dostawcy. Gdy produkt będzie dostępny, efeel poinformuje Klienta drogą mailową.

3.5 Należy pamiętać, że dodanie produktu do Koszyka nie oznacza automatycznego zarezerwowania produktu dla Klienta.
Produkt jest nadal dostępny w sprzedaży dla innych Klientów do momentu złożenia i potwierdzenia Zamówienia przez efeel, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Może to zależeć od jednoczesnych zamówień zakupu w Serwisie. Ze względów technicznych istnieje możliwość, że po przesłaniu zamówienia „dostępny produkt” wyczerpie się, w związku z czym należy poczekać na nową dostawę. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem („Produkt zarezerwowany” lub „Opóźnienie w dostawie”) i może zażądać anulowania zamówienia w dowolnym momencie przed wysyłką produktu poprzez kliknięcie przycisku „Anuluj” zawartego w e-mail.

3.6. W przypadku niedostępności zamówionego Produktu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem, a w każdym razie w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia następnego po przesłaniu zamówienia. Jeżeli płatność została już dokonana, efeel zapewnia jednocześnie zwrot Klientowi już pobranej kwoty z cofnięciem transakcji. (patrz akapit poniżej: 13. Procedury zwrotu pieniędzy)

4. Cena, koszty wysyłki, podatki i cła

4.1 Wszystkie ceny publikowane na Stronie są wyrażone w euro (euro). Zawierają podatek VAT (20%), jeśli Produkty są wysyłane i dostarczane na terenie Unii Europejskiej. Cena nie będzie zawierała podatku VAT, jeśli Produkty są wysyłane i dostarczane poza Unię Europejską (jeśli są dostępne).

4.2 Efeel zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów w dowolnym momencie. Przyjmuje się, że cena Produktu, która zostanie obciążona Klientem, jest ceną wskazaną w Serwisie w chwili składania Zamówienia. Ewentualne zwiększenie lub zmniejszenie po przekazaniu zamówienia nie będzie brane pod uwagę.

4.3 Cena Produktu nie obejmuje kosztów wysyłki. Koszty dostawy obciążają Klienta i zostaną opłacone przez Klienta łącznie z zapłatą Całkowitej Ceny Zamówienia.
Kwota dla wszystkich zamówień wynosi 5 euro (z VAT) w Koszyku podczas procedury zakupu online i przed jej zakończeniem, a także w wiadomości e-mail „Potwierdzenie zamówienia i wysyłki”.

4.4 Całkowita Cena Zamówienia (z odrębnym wskazaniem kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów dodatkowych) jest zawsze pokazywana w Koszyku na koniec procedury zakupu”. Suma ta (która zostanie wskazana Klientowi w „Wpisie zamówienia potwierdzenie ” oraz w wiadomościach e-mail „Potwierdzenie zamówienia i wysyłki”) będzie całkowitą kwotą należną od Klienta w związku z zamówieniem zakupu. Od Klienta nie jest należna żadna kwota przekraczająca tę kwotę, z wyjątkiem ewentualnych opłat celnych (patrz akapit poniżej) .

4.5 Wysyłka do niektórych bardzo specyficznych miejsc może wiązać się z dodatkowymi opłatami i kosztami, które ponosi odbiorca i uiszcza w momencie dostarczenia produktów bezpośrednio do organów podatkowych i celnych lub do kuriera. Klient zwalnia efeel z takich podatków, opłat i obciążeń. Jednakże wszelkie możliwe podatki, opłaty, wydatki lub inne cła przewidziane przez prawo każdego konkretnego Kraju, w którym Produkty są wysyłane i dostarczane, muszą być w całości ponoszone przez Klientów.

5. Jak kupować

5.1 Zakup Produktu w Serwisie jest możliwy z rejestracją lub bez. Rejestracja umożliwia Klientowi skorzystanie z szeregu usług dodatkowych, poprzez utworzenie Profilu Osobistego.

5.2 W Katalogu internetowym Klient wybiera i dodaje do Koszyka produkty dostępne i możliwe do zamówienia, zgodnie z opisem w odpowiedniej „Stronie informacyjnej produktu”. Podczas składania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania określonych danych osobowych (dane osobowe, adres docelowy danych, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, adres e-mail); oraz podać prawidłowe dane karty kredytowej, której karta kredytowa jest prawnie odpowiedzialna, lub inne metody płatności (zgodnie z niniejszymi Warunkami sprzedaży).

5.3 Efeel zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji i dokumentacji w celu ustalenia tożsamości i własności Klienta w celu dokonania płatności. Klient gwarantuje, że wszystkie podane informacje są prawdziwe, dokładne i kompletne (patrz następny paragraf dotyczący Metody Płatności).

5.4 Po złożeniu zamówienia (przesłanym) Klient proszony jest o wydrukowanie lub zapisanie jego elektronicznej kopii i zachowanie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, z zachowaniem przepisów o sprzedaży na odległość

5.5 Klient, który złożył zamówienie przez Logowanie (oznacza, że jest zarejestrowanym Klientem i utworzył własny profil).

5.6 Po potwierdzeniu Klientowi prawidłowego otrzymania formularza zamówienia (patrz pkt 2.6) efeel realizuje zamówienie i weryfikuje wprowadzone przez Klienta dane, sposób płatności, przygotowanie towaru w magazynie. W niektórych przypadkach może być potrzebny kontakt telefoniczny z klientem lub zażądanie dodatkowej dokumentacji (patrz paragraf Sposób płatności)

5.7 Efeel informuje o przyjęciu zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail „Potwierdzenie Zamówienia i Wysyłki” zawierającej podsumowanie informacji zawartych już w Formularzu Zamówienia: dane docelowe, opis i ilość zamawianych produktów, sposób płatności, sposób dostarczenia danych.

5.8 W przypadku odmowy Klient zostanie powiadomiony przez efeel tak szybko, jak to możliwe (a w każdym razie w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia) poprzez wysłanie wiadomości e-mail „Powiadomienie o anulowaniu zamówienia” z podaniem przyczyn. W przypadku, gdy płatność została już dokonana, efeel zapewnia kontekstowo zwrot Klientowi już pobranej kwoty z cofnięciem transakcji (patrz art. 10. Sposób zwrotu)

6. Metody płatności

Jak wspomniano w punkcie 4.2 (Cena produktu, koszty wysyłki, podatki i cła) Należy pamiętać, że wszystkie transakcje, w tym waluta, są przeliczane na euro po dokonaniu płatności przez klienta.

6.1 Płatność kartą kredytową

6.1.1 W przypadku płatności Kartą Kredytową, kwota związana z zakupem zostanie pobrana przez Bank niezwłocznie po zakończeniu transakcji dokonywanej przez Klienta przez Internet.

6.1.2 W momencie złożenia zamówienia przez klienta, sesja sieciowa zostanie przekierowana z Serwisu na bezpieczną stronę w serwisie GP WEBpay (SSL). W takim Serwisie Klient będzie mógł dokonać płatności Ceny
W żadnym momencie procesu zakupu EFEEL nie jest w stanie poznać informacji o karcie kredytowej Klienta. Dane nie są dostępne dla EFEEL ani osób trzecich, ani w momencie składania zamówienia, ani w późniejszych terminach. Żadne archiwum EFEEL nie przechowuje takich danych. W żadnym wypadku EFEEL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuczciwe lub niezgodne z prawem nadużycia ze strony osób trzecich, po dokonaniu płatności za produkty zakupione w Witrynie

6.1.3 EFEEL zastrzega sobie prawo do poproszenia klienta drogą e-mailową o przesłanie kopii awersu/rewersu ważnego dowodu osobistego. W prośbie e-mail zostanie określony termin, w którym dokument musi wpłynąć do EFEEL. W każdym razie termin ten nie będzie dłuższy niż 5 dni roboczych. W oczekiwaniu na żądany dokument zamówienie zostanie zawieszone. W przypadku żądania Klient jest zobowiązany do wysłania wszystkich żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie. Jeśli EFEEL nie otrzyma tych dokumentów w wymaganym czasie, jak w e-mailu z żądaniem, lub otrzyma nieważne lub wygasłe dokumenty. Umowa zostanie zawarta na podstawie i dla celów art. 1456 cc, a zamówienie zostanie następnie anulowane, z wyjątkiem prawa do odszkodowania za wszelkie szkody, jakie EFEEL może napotkać w wyniku postępowania klienta. O wypowiedzeniu umowy Klient zostanie powiadomiony e-mailem nie później niż 2 dni po upływie terminu składania dokumentów wymaganych przez EFEEL i spowoduje anulowanie zamówienia oraz zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku otrzymania przez EFEEL wymaganej dokumentacji we wskazanym terminie, warunki dostawy, tj. przejęcia Produktu przez kuriera, zostaną przekazane Klientowi po potwierdzeniu transakcji przez Centralę zapobiegającą ryzyku oszustwa.

6.1.5 EFEEL nie może znać i nie przechowuje w żaden sposób danych związanych z kartą kredytową Klienta lub jakimkolwiek innym środkiem płatniczym powiązanym z tym kontem).

6.2 Przelew bankowy

6.2.1 Klienci mogą płacić przelewem bankowym. Zamówiony towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty.

Numer konta : IBAN: SK9802000000002952352651

Adres banku odbiorcy:
Vseobecna uverova banka
Młyński niwa 1
829 90 Bratysława 25
Słowacja

Kod SWIFT (BIC): SUBASKBX

Symbol zmienny (odniesienie) : Twój numer zamówienia

7. Wysyłka

7.1 Termin „przesyłka” odnosi się do momentu, w którym efeel powierzyło Produkt określonemu Przewoźnikowi, który przejmuje przesyłkę (kryteria mogą się różnić w zależności od rodzaju zamówionego produktu i miejsca przeznaczenia)

  • Zwykle dociera w ciągu 5 dni roboczych (może się różnić w zależności od kraju przeznaczenia)
  • Przesyłka międzynarodowa 1. klasy „Podpisane za” — Międzynarodowa dostawa „Podpisana za

7.2 Warunki wysyłki i warunki dostawy są wyraźnie wymienione w odniesieniu do poszczególnych produktów na każdej odpowiedniej „stronie informacyjnej produktu”. Warunki wysyłki obowiązują od dnia wysłania zamówienia, o ile nie określono inaczej

7.3 W przypadku jednoczesnego zamówienia wielu produktów o różnym statusie dostępności, efeel zrealizuje tylko jedną wysyłkę. Wysyłka nastąpi z zachowaniem najdłuższych terminów (np. w przypadku 1 towaru zamówionego ze statusem "Brak w magazynie", razem z produktem o statusie "W magazynie" oba produkty zostaną wysłane z czasem wysyłki dłuższym tj. 30 dni).

8. Dostawa: Opłaty i warunki

8.1. Dostawy produktów realizowane są na adres pocztowy miejsca przeznaczenia wskazany przez Klienta w Module Zamówień.

Opłaty za pakowanie i dostawę

Standard na całym świecie - 5 € (Dostawa na cały świat)

wysyłka na cały świat

8.2 Klient jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich szczególnych cech związanych z miejscem dostawy Produktu. W przypadku podania błędnych informacji i danych, obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami, jakie efee będzie w stanie ponieść w celu zrealizowania dostawy Produktu, ponosi Klient.

8.3 Dostawa zamówienia dotyczy poziomu ulicy. Nie dostarczamy do skrytek pocztowych, urzędów pocztowych oraz nie dostarczamy do trzeciej firmy zajmującej się transportem/spedytorem.

8.4 Wszelką odpowiedzialność i ryzyko za zakupiony towar obciążają Klienta od momentu, w którym Przesyłka pocztowa posiada podpis odbiorców

8.5 Wszelkie kwestie dotyczące fizycznej, korespondencji lub kompletności otrzymanego towaru muszą być zgłoszone przez Klienta niezwłocznie efeel i nie później niż 5 dni od daty dostawy poprzez zgłoszenie e-mailem na adres [email protected]

8.6 W przypadku, gdy Klient poprosi o ponowne przesłanie zakupionego produktu, efeel przystąpi do nowej dostawy, zastrzegając sobie prawo do poniesienia opłaty, oprócz kosztów zwrotu Produktu do efeel.

8.12 W przypadku, gdy zakupiony produkt nie zostanie dostarczony lub jest opóźniony w stosunku do warunków dostawy wskazanych w sekcji Specyfikacje, Klient może zgłosić to poprzez e-mail: [email protected] . efeel rozpatrzy reklamację i niezwłocznie poinformuje klienta o wyniku za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu maksymalnie piętnastu (15) dni roboczych.

9. Zwroty: prawo do odstąpienia od umowy

9.1 Zgodnie z art. 64 i nast. Kodeksu konsumenckiego (Dekret z mocą ustawy nr 206/2005), Klient „Konsument” ma prawo do odstąpienia od zakupu Produktu bez kary i bez podania przyczyny w specyfikacji, w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania Produkt. Zgodnie z warunkami określonymi w poniższych punktach

9.2 Efeel zapewnia Klientowi warunki lepsze niż przewidziane w Kodeksie konsumenckim (który stanowi, że klient musi wysłać pisemne zawiadomienie w ciągu dziesięciu dni, listem poleconym pocztowym za potwierdzeniem odbioru), aby skorzystać z tego Prawa, wystarczy zgłosić wolę w terminie 15 dni roboczych od daty dostawy produktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] Temat: („Chcę skorzystać z prawa odstąpienia od umowy)

9.3 Klient informując o odstąpieniu powinien wskazać numer zamówienia (wydany przy zakupie), Produkt lub Produkty, w stosunku do których zamierza skorzystać z prawa odstąpienia i wyraźnie wyrazić zamiar odstąpienia od zakupu

9.4 Po otrzymaniu wniosku o wypłatę za pośrednictwem wiadomości e-mail, Dział Obsługi Klienta EFEEL niezwłocznie przekaże klientowi instrukcje dotyczące zwrotu produktów. Produkty należy wysyłać na adres firmy podany na stronie kontaktowej.
Produkt musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, nieużywany, wraz ze wszystkimi oryginalnymi częściami i opakowaniem (torby i/lub opakowanie), zgodnie z warunkami poniższych punktów 9.5

9.5 Sposób zwrotu - Przesyłka zwrotna przez klienta

9.6 W przypadku, gdy wypłata nie została dokonana zgodnie z art. 64 i nast. Kodeksu Konsumenta, a zwłaszcza, jeśli Produkt nie jest kompletny ze wszystkich jego części i/lub towarzyszą mu akcesoria i/lub elementy stanowiące integralną część (np. etykieta musi być nadal dołączona do produktów z jednorazową plombą, jest stanowi integralną część produktu) i/lub nie znajduje się w oryginalnym opakowaniu, a nawet gdy jest uszkodzony lub używany przez klienta (produkty nie były noszone, prane, używane) w stopniu innym niż uzasadniony limit należytej staranności, nie nie wiąże się z rozwiązaniem umowy, a w konsekwencji nie będzie przysługiwał zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty za Produkt. Towar pozostanie do dyspozycji Klienta w magazynie EFEEL, czekając na jego odbiór, jednocześnie anulując żądanie odstąpienia.

9.7 Zgodnie z art. 67 akapit czwarty Kodeksu Konsumenckiego, dopiero po otrzymaniu produktu i dopiero po sprawdzeniu pozytywnej zgodności z warunkami i procedurami wykonywania prawa odstąpienia od umowy oraz integralności (określonych w powyższych paragrafach), EFEEL w terminie czternastu ( 14) dni od daty otrzymania Produktu, a w każdym razie w terminie trzydziestu (30) dni od dnia, w którym EFEEL została poinformowana o żądaniu odstąpienia od umowy, zwróci klientowi wpłacone kwoty. Zwrot obejmuje koszty dostawy, ale nie kwotę zapłaconą za zakup jakichkolwiek „dodatkowych usług dostawy”

FORMULARZ REKLAMACYJNY - (należy wypełnić i odesłać wraz ze zwracanym towarem - obowiązuje 2 lata gwarancji na wady produktów)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA - (należy wypełnić i odesłać ze zwracanym towarem do 14 dni od otrzymania produktu)

10. PROCEDURY ZWROTÓW ZWROTÓW

10.1 Zwrot zostanie zrealizowany z odwróceniem transakcji płatniczej (jeśli płatność została dokonana przez klienta przy użyciu karty kredytowej)

10.2 W przypadku niezgodności pomiędzy odbiorcą produktów wskazanym w formularzu zamówienia, a tym, który dokonał wpłaty kwoty za zakup, zwrot kwot, w przypadku prawa do odstąpienia od umowy, zostanie dokonany przez Cool-mania, tym, którzy dokonali płatności.

10.3 Jak już wspomniano w punkcie 4.2, wszystkie transakcje dokonywane przez Klientów zamieszkałych w Kraju Unii Europejskiej są przeliczane na euro w wyniku płatności przez klienta. W przypadku płatności w walutach innych niż Euro, efeel nadal zwraca kwotę w Euro, kwota waluty jest następnie obliczana na podstawie wskaźnika zmian w dniu, w którym dokonywany jest zwrot. W związku z tym ryzyko kursowe obciąża klienta.

11. Konwencjonalna gwarancja

11.1 Produkty sprzedawane w Serwisie mogą, w zależności od ich charakteru, być objęte gwarancją konwencjonalną wystawioną przez producenta („Gwarancja Konwencjonalna”). Klient może polegać na tej gwarancji tylko wobec producenta. Czas trwania, zasięg terytorialny, warunki użytkowania, rodzaje uszkodzeń i/lub wad objętych gwarancją oraz wszelkie ograniczenia gwarancji zależą od indywidualnego producenta i są wskazane w certyfikacie gwarancyjnym zawartym w opakowaniu produktu.

Producent Produktów ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane wadami tych Produktów.
Ten rodzaj Gwarancji ma charakter dobrowolny i nie dodaje, nie zastępuje, nie ogranicza ani nie wyłącza i nie ma wpływu na Gwarancję Prawną

12. Gwarancja prawna 24 miesiące na wady zgodności

12.1 Zgodnie z Kodeksem Konsumenckim, wszystkie produkty sprzedawane w Serwisie „Konsumentowi” są również objęte 24-miesięczną Gwarancją Prawną obejmującą niezgodności z wymaganą i zadeklarowaną w umowach jakością (na podstawie art. 128 i nast. 206/2005). Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, Klient musi zachować pokwitowanie zamówienia (wiadomość e-mail „Potwierdzenie zamówienia i przesyłki” lub list przewozowy kurierski lub dowód wpłaty).

12.2 Gwarancja Prawna na okres 24 miesięcy obejmuje wady lub niezgodności produktu, niewidoczne w momencie zakupu, istniejące w momencie dostawy towaru, jeśli produkt jest używany prawidłowo, zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z ustaleniami Producenta (postanowienia zawarte w dokumentacji ostatecznie dołączonej do produktu.
Wada zgodności musi zostać usunięta, z zastrzeżeniem unieważnienia gwarancji, w ciągu dwóch miesięcy od daty jej wykrycia.

12.3 Towar uważa się za zgodny z umową, jeżeli w chwili dostawy do konsumenta:

12.4 Są zatem wyłączone z zakresu Gwarancji Prawnej wady określone przez okoliczności przypadkowe lub odpowiedzialność Klienta lub przez użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem i/lub określone w dokumentacji technicznej mogą być dołączone do produktu.

12.5 W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności towaru z umową, efeel zapewnia nieodpłatnie Klientowi przywrócenie zgodności towaru: poprzez naprawę lub wymianę towaru na inny o takich samych lub lepszych cechach. W przeciwnym razie z odpowiednim obniżeniem ceny lub wypowiedzeniem umowy zwrotu wpłaconej kwoty.

12.6 W celu skorzystania z Gwarancji Prawnej Klient musi wówczas najpierw przedstawić dowód daty zakupu i dostawy towaru. Wskazane jest, aby klient dla celów takiego dowodu zapisał kopię wysłanego e-maila „Potwierdzenie zamówienia i wysyłki” lub wszelkie inne dokumenty poświadczające datę realizacji zakupu (np. list przewozowy lub list przewozowy). dowód wpłaty).

12.7 Klient zobowiązany jest przesłać do efeel stosowną informację, która wymaga usunięcia niezgodności, na adres e-mail [email protected] Temat: Produkt jest wadliwy
Obsługa klienta udzieli Klientowi szczegółowych wskazówek dla każdego produktu w celu aktywacji gwarancji. Efeel niezwłocznie odpowie na wiadomość Klienta, wskazując kolejne kroki, które powinien wykonać.

12.8 W przypadku, gdy zgłoszenie gwarancyjne przewiduje odesłanie produktu w celu usunięcia wady, produkt musi zostać zwrócony przez Klienta w oryginalnym opakowaniu, kompletny we wszystkich jego częściach (łącznie z opakowaniem i wszelką dokumentacją oraz wyposażeniem dodatkowym). Aby ograniczyć uszkodzenia oryginalnego opakowania, zaleca się włożenie go do innego pudełka. Należy unikać umieszczania etykiet lub taśmy bezpośrednio na oryginalnym opakowaniu produktu.

12.9 Naprawa zostanie przeprowadzona jak najszybciej. Przeciętny termin może wynosić od 15 do 60 dni roboczych. W przypadku nieuzasadnionego przekroczenia terminu Klient może żądać wymiany towaru lub rozwiązania umowy. Nie można żądać odszkodowań za opóźnienia w naprawach lub wymianach.

12.10 Jeżeli wada nie zostanie stwierdzona lub nie powinna stanowić niezgodności produktu, zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy nr 206/2005, Klient zostanie obciążony wszelkimi kosztami kontroli i naprawy, a także innymi kosztami ( transport itp.) ostatecznie utrzymywany przez efeel. Gwarancja jest nieważna, jeśli wada została spowodowana zaniedbaniem lub niewłaściwym użytkowaniem nabywcy, oszustwem, wilgocią lub innymi przyczynami niezwiązanymi z wadami produkcyjnymi lub produkcyjnymi

13. Prywatność

13.1 Dane osobowe wymagane i podane przez Klienta podczas wypełniania Modułu Zamówienia są gromadzone i przetwarzane w celu spełnienia żądań Klienta i nie będą w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Efeel gwarantuje swoim klientom poszanowanie zasad przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem kodeksu prywatności określonego w Dekrecie Ustawodawczym nr 196 z dnia 30.06.2003 z późniejszymi zmianami.

14. Błędy i/lub nieścisłości na Stronie

14.1 Efeel stale sprawdza katalog online, aby zapobiegać błędom i nieścisłościom. Możliwe jest jednak, że Serwis zawiera błędy, nieścisłości lub pominięcia. W związku z tym Efeel zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć zawartych w Witrynie, nawet po ostatecznym otrzymaniu Zamówienia. Zastrzega sobie również prawo do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Klienta.